Disclaimer

Disclaimer van AppartementenEde

AppartementenEde is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementenEde, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementenEde zijn verbonden. AppartementenEde is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementenEde beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementenEde is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementenEde worden aangeboden. AppartementenEde garandeert niet dat de op AppartementenEde aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementenEde garandeert ook niet dat de op AppartementenEde aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementenEde garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementenEde hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementenEde is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementenEde. U vrijwaart AppartementenEde voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementenEde.